Umetnički ansambl
Ministarstva odbrane
„Stanislav Binički“
 
 
13.12.2018
TekstFotogalerijaVideogalerija
Hor Ministarstva odbrane i Vojske Srbije održao novogodišnji koncert pod nazivom „Znaš li odakle si sine“
Vesti Arhiva vesti
Muzički dar kolegama i publici
Binički na Danima srpske kulture u Temišvaru
Orden kralja Dragutina za Ministarstvo odbrane
 
Stanislav Binički
Jedan od utemelјivača "Beogradskog vojnog orkestra" bio je i Stanislav Binički, kompozitor, vojni kapelnik, organizator muzičkog života u Srbiji, autor prve srpske opere "Na uranku" i patriotski nadahnutog "Marša na Drinu" i koji je 1899. godine kao dirigent stao na čelo ovog Orkestra, preteče današnjeg Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane.
stansliv binicki
 

ANSAMBL

 
Umetnički ansambl Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" je ustanova koja je glavni nosilac muzičkog života i jedini ansambl na ovim prostorima sa širokom programskom lepezom izvođačkih mogućnosti, i koja na dostojan način afirmiše i reprezentuje Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije široj javnosti.
team

Svetozar
Vasileski

Načelnik
team

Nikola
Živković

Rukovodilac
orkestra
team

Igor
Mitrović

Dirigent
team

Pavle
Medakovć

Dirigent
team

Helena
Milošević

Organizator