Art Ensemble of the
Ministry of Defence
“Stanislav Binicki”
 
 
18.04.2023
TextPhotogalleryVideogallery
The Artistic Ensemble of the Ministry of Defence “Stanislav Binički“ held a concert at the MTS Concert Hall tonight to mark the Serbian Armed Forces Day.
Military musicians give spectacular performance of “Carmina Burana”
“Stanislav Binički“ Artistic Ensemble gives gala concert to mark Serbian Armed Forces Day
“Stanislav Binički“ Ensemble gives concert to celebrate Statehood Day
 

ENSEMBLE

 
Umetnički ansambl Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" je ustanova koja je glavni nosilac muzičkog života i jedini ansambl na ovim prostorima sa širokom programskom lepezom izvođačkih mogućnosti, i koja na dostojan način afirmiše i reprezentuje Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije široj javnosti.
Stanislav Binicki
Jedan od utemelјivača "Beogradskog vojnog orkestra" bio je i Stanislav Binički, kompozitor, vojni kapelnik, organizator muzičkog života u Srbiji, autor prve srpske opere "Na uranku" i patriotski nadahnutog "Marša na Drinu" i koji je 1899. godine kao dirigent stao na čelo ovog Orkestra, preteče današnjeg Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane.
stansliv binicki
 

SPOTLIGHT