Art Ensemble of the
Ministry of Defence
“Stanislav Binicki”
 
 
06.06.2019
TextPhotogalleryVideogallery
Last night,at the Main Hall of the Kolarac Endowment, the Artistic Ensemble of the Ministry of Defense “Stanislav Binički” held a concert of film music by Professor Vladimir Tošić.
Concert “Giants of the Spanish Music-Writing” at the Central Military Club
Concert Dedicated to the Victims of NATO Aggression
 
Stanislav Binicki
Jedan od utemelјivača "Beogradskog vojnog orkestra" bio je i Stanislav Binički, kompozitor, vojni kapelnik, organizator muzičkog života u Srbiji, autor prve srpske opere "Na uranku" i patriotski nadahnutog "Marša na Drinu" i koji je 1899. godine kao dirigent stao na čelo ovog Orkestra, preteče današnjeg Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane.
stansliv binicki
 

ENSEMBLE

 
Umetnički ansambl Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" je ustanova koja je glavni nosilac muzičkog života i jedini ansambl na ovim prostorima sa širokom programskom lepezom izvođačkih mogućnosti, i koja na dostojan način afirmiše i reprezentuje Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije široj javnosti.

SPOTLIGHT